ACTIVITIES | กิจกรรมเด่น

Card image cap
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน "วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"...


อ่านต่อ
Card image cap
วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า...


อ่านต่อ
Card image cap
สพฐ.รับมอบอุปกรณ์ การแข่งขันกีฬาโครงการ สพฐ.ไทยฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคี

สพฐ. รับมอบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการ "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี" . วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อ...


อ่านต่อ
Card image cap
เสมา 2 ฝากผู้บริหาร สพฐ. ทุกระดับ ผนึกพลังขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ พร้อมบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ สู่วิธีทำให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” ควบคู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

29 เมษายน 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2...


อ่านต่อ

public relations | ประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ...


อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี “72 พรรษาทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข“

การประกวดวาดภาพระบายสี “72 พรรษาทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข“ ตามรายละเอียดดังแนบ...


อ่านต่อ
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...


อ่านต่อ
#รับสมัคร รด.67 #ศูนย์ประชาสัมพันธุ์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร #รด #ศศท.

กำหนดการรับสมัครฯ และรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2567 ห้วงที่ 1 แบ่งเป็น 2 พื้นที่ในการดำเนินการ ได้แก่ สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดำเนินการที่ กรมการสัตว์ทหารบกและสถานศึกษาในพื้นท...


อ่านต่อ