SEE MORE | เพิ่มเติมกิจกรรม

Card image cap
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน "วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"


อ่านต่อ
Card image cap
วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อ่านต่อ
Card image cap
สพฐ.รับมอบอุปกรณ์ การแข่งขันกีฬาโครงการ สพฐ.ไทยฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคี

สพฐ. รับมอบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการ "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี" . วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาโครงการ "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี" ได้แก่ สนับเข่า สายรัดข้อเท้า และผ้าคาดหัวหัวหน้าทีม จากคุณอโนชา เมืองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และคุณชานนท์ บัวลวย ผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้แทนจากบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . โดยกีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี มีจุดเริ่มต้นขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งรูปแบบเกมกีฬาชนิดนี้ถูกคิดค้นเพื่อท้าทายความสามารถ และสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาจนกลายเป็นกีฬายอดนิยมทั่วประเทศญี่ปุ่น ก่อนเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน ต่อมา บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายการจัดการแข่งขันสู่ทีมโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนไทยได้รู้จักการเล่นกีฬาร่วมกันเป็นทีม มีความอดทน มุ่งมั่น สามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำในอนาคต . สำหรับกิจกรรม “สพฐ.–ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี” ได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 19 ภายใต้โครงการไทยฮอนด้าเพื่อสังคมไทย จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมกันแล้วมากกว่า 480,000 คน และยังได้รับความสนใจจากโรงเรียนใหม่ๆ ที่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกขึ้นในแต่ละจังหวัด โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์แบบไม่จำกัดจำนวนทีม ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ทีม โดยในรอบคัดเลือกทางคณะกรรมการได้เข้าไปจัดการแข่งขันเป็นรายจังหวัด และคัดเลือกนักกีฬาที่ทำเวลาดีที่สุดจำนวน 20 ทีม จาก 4 ภาค ทั่วประเทศ เข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมพลังสามัคคีฝ่าฟันเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแห่งวงศ์ตระกูล


อ่านต่อ
Card image cap
เสมา 2 ฝากผู้บริหาร สพฐ. ทุกระดับ ผนึกพลังขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ พร้อมบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ สู่วิธีทำให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” ควบคู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

29 เมษายน 2567 / นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ “ ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี


อ่านต่อ
Card image cap
เปิดรับสมัครโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ" โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ" มูลค่าหลังละ 2,200,000 บาท

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.af-thaiproject.com หรือ Scan QR Code สำคัญ! เมื่อโรงเรียนกรอก และกดส่งใบสมัครแล้ว จะต้องจัดทำหนังสือราชการแจ้งไป สพป. พื่อรับทราบข้อมูลถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อ่านต่อ
Card image cap
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567

ด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศฯ จะได้รับการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยเข้าร่วมทาง Openchat ผ่าน QR – Code Line ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566


อ่านต่อ
Card image cap
#ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านช่องทางสำนักพระราชวัง


อ่านต่อ