SEE MORE | เพิ่มเติมประชาสัมพันธ์

Card image cap
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ ใบสมัครและเพลงที่ใช้ประกวดได้ที่ http://dmcontest.bpi.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567


อ่านต่อ
Card image cap
การประกวดวาดภาพระบายสี “72 พรรษาทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข“

การประกวดวาดภาพระบายสี “72 พรรษาทศมราชา เพื่ออาณาราษฎรเป็นสุข“ ตามรายละเอียดดังแนบ


อ่านต่อ
Card image cap
การประชุมโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนทั่วประเทศให้มีคุณภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแนวทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพฯ


อ่านต่อ
Card image cap
#รับสมัคร รด.67 #ศูนย์ประชาสัมพันธุ์ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร #รด #ศศท.

กำหนดการรับสมัครฯ และรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2567 ห้วงที่ 1 แบ่งเป็น 2 พื้นที่ในการดำเนินการ ได้แก่ สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดำเนินการที่ กรมการสัตว์ทหารบกและสถานศึกษาในพื้นที่ กทม. จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร


อ่านต่อ
Card image cap
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความร่วมมือลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครูผู้สอน และผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความร่วมมือลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครูผู้สอน และผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานลูกเสือ การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจตามสถานของท่านได้ ดังนี้ 1. ลูกเสือ เนตรนารี แสดงความคิดเห็นผ่านลิ้งค์ http://bit.ly/q4student 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและครูผู้สอน แสดงความคิดเห็นผ่านลิ้งค์ http://bit.ly/q4teacher 3. ผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็นผ่านลิ้งค์ http://bit.ly/q4family


อ่านต่อ
Card image cap
มาเป็นเพื่อนด้วยกันกับเรา สกก.!!!

เชิยชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเพื่อนผ่านไลน์ LINE Official Account เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรม และการรายงานข้อมูลสารสนเทศของสำนักกิจกรรมพัฒนานักเรียน


อ่านต่อ
Card image cap
“เพิ่มพูน” ห่วงใย ช่วงปิดเทอมโรคพิษสุนัขบ้าระบาด แนะป้องกันง่ายกว่ารักษา “สุนัขปลอดโรค ผู้เรียนปลอดภัย”

26 เมษายน 2567 – พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อห่วงใยเรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า” กับเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอมหน้าร้อน โดยเฉพาะอากาศร้อนทำให้สัตว์หงุดหงิดและกัดง่ายกว่าปกติ จึงมีโอกาสที่โรคจะแพร่กระจายได้มากขึ้น เน้นย้ำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยง


อ่านต่อ
Card image cap
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT) ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น #ทำไมต้องเรียนลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT) ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น #ทำไมต้องเรียนลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ #ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท


อ่านต่อ
Card image cap
เจอเรื่องดี ต้องบอกต่อ "ทำดี ทำได้ ทำทันที"

สถานศึกษา/หน่วยงาน/บุคคล อยากส่งต่อเรื่องราวดี ๆ หรือพบเจอ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประกอบคุณงามความดี ทำชื่อเสียงให้กับ ศธ. เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (อ่านต่อ)


อ่านต่อ